International Products Exhibition


Oznámení o zrušení veletrhu Czech Republic Business Expo 2017

Organizátoři veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 jsou po obtížném rozhodování nuceni informovat obchodní partnery i ostatní zájemce o veletrh, že akce se v letošním roce neuskuteční.

EXPO2017_cancelled

Plánovaný veletrh Czech Republic Business Expo 2017 získal plnou podporu řady významným státních představitelů a institucí a těšil se pozitivnímu postoji ze strany zahraničních zastupitelských úřadů i obchodně-průmyslových komor. Na zrušení veletrhu, respektive jeho přesun (termín bude upřesněn), se velkou měrou podílí nezájem českých firem o účast v pozici vystavovatelů. Důvodem tohoto nezájmu jsou obvykle finanční a personální náročnost přípravných činností na účast na veletrhu a rozpočtová zodpovědnost firem, které se dle vlastních slov o veletrhu dozvěděly pozdě – tedy až po uzavření rozpočtů  na marketing ve stávajícím roce. Zájem o účast na veletrhu ze strany zahraničních obchodně-průmyslových komor byl naopak velmi vysoký a díky tomu se nám daří navázat dlouhodobou spolupráci.

„Zkoušeli jsme navrhovat nejrůznější alternativy, jak vyjít podnikatelům a firmám vstříc, přesto bychom nebyli schopni představit veletrh v takovém rozsahu a v tak pestrém a zajímavém složení vystavovatelů, jak jsme si předsevzali. Domnívám se tedy, že pro všechny účastníky bude výhodnější věnovat přípravám více času a veletrh přesunout,“ říká obchodní ředitel společnosti 2K Consulting s.r.o. Radek Kubíček.

Ředitelka veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 Ivana Tilkeridu pak jedním dechem dodává: „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože jsme přípravě veletrhu věnovali již spoustu času, energie a samozřejmě také finančních prostředků. Přesun veletrhu Czech Republic Business Expo však neznamená, že práce našeho týmu přišla vniveč. Naopak plánujeme několik menších akcí pro ty delegace, které aktivní účast na veletrhu přislíbily.“

V rámci projektu Czech Republic Product nabízíme zahraničním zastupitelským úřadům nebo obchodně-průmyslových komorám a dalším organizacím několikadenní program šitý na míru složení a podnikatelským zájmům účastníků. V rámci těchto incomingových podnikatelských cest nabízíme připravit seminář o obchodních příležitostech dané destinace včetně B2B setkání s českými podnikateli nebo setkání se zástupci zahraničních výborů Parlamentu ČR, představiteli Hospodářské komory ČR nebo Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavní devízou naší nabídky pro delegace pak jsou exkurze do výrobních podniků v regionech – např. v oblasti strojírenství, stavebnictví, potravinářství, pivovarnictví.


Czech republic product © 2017