International Products Exhibition


Prohlubování spolupráce s ambasádami i zahraničními obchodními komorami

Mezinárodní multioborový veletrh Czech Republic Business Expo 2017 se úspěšně prezentuje v zahraničí. Propagace veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 probíhá různými kanály – prostřednictvím spolupráce se zahraničními zastupitelskými úřady v ČR a zahraničními obchodními komorami a také prostřednictvím sociálních sítí. Spolupráce, jež byla navázána s více než třemi desítkami zahraničních zastupitelských úřadů z Evropy, Asie a Ameriky začíná přinášet své plody. Informace o konání veletrhu se prostřednictvím našeho obchodního oddělení i za pomoci právě zastupitelských úřadů dostává ke stovkám cílových obchodních komor, oborových svazů a dalších networkingových organizací a dále pak k podnikatelům – Vašim potenciálním obchodním partnerům. Níže najdete dva příklady, které dokazují, že informujeme podnikatele mezi stálicemi českých obchodních partnerů (Rusko) stejně jako partnery z netradičních a vzdálenějších trhů (Filipíny).

Intenzivní spolupráce probíhá např. s Obchodním zastupitelstvím Ruské Federace v ČR. Prostřednictvím obchodního oddělení ruského zastupitelského úřadu byly osloveny dvě desítky místních obchodních komor a asociací, které mají o české výrobky a spolupráci s českými firmami a organizacemi zájem. Účast zástupců těchto organizací je v tuto chvíli v jednání, potvrzena je účast obchodního rady Ruské Federace Sergeje Stupara a zástupců ruského velvyslanectví. Zájemci o spolupráci s ruskými podnikateli tak budou mít možnost dozvědět se více informací o exportní a importní politice ve vztahu k Rusku a Eurasijské hospodářské unii během konference i business dne Evropy, kde budou obchodním radou prezentovány obchodní a investiční příležitosti Ruské Federace nebo podnikatelé mají možnost účastnit se B2B setkání.
Aktivní spolupráce probíhá také s Filipínskou obchodně-průmyslovou komorou, která informace o konání veletrhu a možnosti účasti na veletrhu rozeslala filipínským podnikatelům.
letter_philipine_chamber

Czech republic product © 2017