International Products Exhibition


Oznámení o zrušení veletrhu Czech Republic Business Expo 2017

Organizátoři veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 jsou po obtížném rozhodování nuceni informovat obchodní partnery i ostatní zájemce o veletrh, že akce se v letošním roce neuskuteční.

EXPO2017_cancelled

Plánovaný veletrh Czech Republic Business Expo 2017 získal plnou podporu řady významným státních představitelů a institucí a těšil se pozitivnímu postoji ze strany zahraničních zastupitelských úřadů i obchodně-průmyslových komor. Na zrušení veletrhu, respektive jeho přesun (termín bude upřesněn), se velkou měrou podílí nezájem českých firem o účast v pozici vystavovatelů. Důvodem tohoto nezájmu jsou obvykle finanční a personální náročnost přípravných činností na účast na veletrhu a rozpočtová zodpovědnost firem, které se dle vlastních slov o veletrhu dozvěděly pozdě – tedy až po uzavření rozpočtů  na marketing ve stávajícím roce. Zájem o účast na veletrhu ze strany zahraničních obchodně-průmyslových komor byl naopak velmi vysoký a díky tomu se nám daří navázat dlouhodobou spolupráci.

„Zkoušeli jsme navrhovat nejrůznější alternativy, jak vyjít podnikatelům a firmám vstříc, přesto bychom nebyli schopni představit veletrh v takovém rozsahu a v tak pestrém a zajímavém složení vystavovatelů, jak jsme si předsevzali. Domnívám se tedy, že pro všechny účastníky bude výhodnější věnovat přípravám více času a veletrh přesunout,“ říká obchodní ředitel společnosti 2K Consulting s.r.o. Radek Kubíček.

Ředitelka veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 Ivana Tilkeridu pak jedním dechem dodává: „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože jsme přípravě veletrhu věnovali již spoustu času, energie a samozřejmě také finančních prostředků. Přesun veletrhu Czech Republic Business Expo však neznamená, že práce našeho týmu přišla vniveč. Naopak plánujeme několik menších akcí pro ty delegace, které aktivní účast na veletrhu přislíbily.“

V rámci projektu Czech Republic Product nabízíme zahraničním zastupitelským úřadům nebo obchodně-průmyslových komorám a dalším organizacím několikadenní program šitý na míru složení a podnikatelským zájmům účastníků. V rámci těchto incomingových podnikatelských cest nabízíme připravit seminář o obchodních příležitostech dané destinace včetně B2B setkání s českými podnikateli nebo setkání se zástupci zahraničních výborů Parlamentu ČR, představiteli Hospodářské komory ČR nebo Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavní devízou naší nabídky pro delegace pak jsou exkurze do výrobních podniků v regionech – např. v oblasti strojírenství, stavebnictví, potravinářství, pivovarnictví.

V Číně je o veletrh CZECH REPUBLIC BUSINESS EXPO 2017 velký zájem

Díky dlouhodobé spolupráci s Governance Institut se zvyšuje zájem čínských podnikatelů o účast na mezinárodním veletrhu Czech Republic Business Expo 2017.

Již od spuštění projektu Czech Republic Product intenzivně spolupracujeme s Governance Institut. Governance Institute je nezisková organizace, která již řadu let pomáhá českým malým a středním firmám podporovat obchod, zvyšovat informovanost a odstraňovat bariéry při vstupu na asijské trhy. Díky zkušenostem a výrazné pomoci ředitele institutu Tomáše Paly a jeho týmu můžeme reklamní kampaň v Číně věnovanou projektu Czech Republic Product i veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 považovat za úspěšnou. (Pokračování textu…)

Zájem ze zahraničí o české vystavovatele roste

Přípravy veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 jsou v plném proudu a nás velmi těší, že zaznamenáváme nárůst zahraničních zájemců o účast a o setkání s českými podnikateli, firmami a exportéry. Ze všech koutů světa se na nás doslova valí dotazy na české vystavovatele, přičemž největší zájem je o firmy z oblasti strojírenství, zemědělství, potravinářství a cestovního ruchu. V průmyslových oborech k nám přicházejí poptávky z Ruska, Íránu, Kanady a jiných zemí. V oblasti cestovního ruchu je největší zájem obchodních partnerů z Číny, Španělska, Polska nebo Maďarska. Ti se nejvíce zajímají o památky měst a hledají nové partnerské regiony. Propagace veletrhu probíhá různými kanály a těmi k nám zpět proudí pro český trh relativně neobvyklí zájemci. Již v tuto chvíli registrujeme objednávky z Bolívie, Vietnamu nebo Kyrgyzstánu, což svědčí o tom, že se můžeme těšit na opravdu nevšední podívanou a velmi pestré složení vystavovatelů i ostatních účastníků.

Reportáž o veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 v olomoucké televizi ZIPP

Olomoucká televize ZIPP připravila z tiskové konference, která proběhla 16. března 2017 v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, reportáž o připravovaném mezinárodním multioborovém veletrhu Czech Republic Business Expo 2017.

Reportáž o veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 v regionální TV Morava

Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhla v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje tisková konference k mezinárodnímu multioborovému veletrhu Czech Republic Business Expo 2017. Regionální zpravodajská stanice TV Morava o veletrhu připravila reportáž v pořadu Náš kraj. Reportáž je k vidění cca od 3. minuty.

Prohlubování spolupráce s ambasádami i zahraničními obchodními komorami

Mezinárodní multioborový veletrh Czech Republic Business Expo 2017 se úspěšně prezentuje v zahraničí. Propagace veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 probíhá různými kanály – prostřednictvím spolupráce se zahraničními zastupitelskými úřady v ČR a zahraničními obchodními komorami a také prostřednictvím sociálních sítí. Spolupráce, jež byla navázána s více než třemi desítkami zahraničních zastupitelských úřadů z Evropy, Asie a Ameriky začíná přinášet své plody. Informace o konání veletrhu se prostřednictvím našeho obchodního oddělení i za pomoci právě zastupitelských úřadů dostává ke stovkám cílových obchodních komor, oborových svazů a dalších networkingových organizací a dále pak k podnikatelům – Vašim potenciálním obchodním partnerům. Níže najdete dva příklady, které dokazují, že informujeme podnikatele mezi stálicemi českých obchodních partnerů (Rusko) stejně jako partnery z netradičních a vzdálenějších trhů (Filipíny).

(Pokračování textu…)

Tisková konference 16. března 2017

Dne 16. března 2017 se v sídle Olomouckého kraje uskuteční 1. tisková konference k veletrhu Czech Republic Business Expo 2017. Tiskové konference se zúčastní ředitel společnosti 2K Consulting s.r.o. Bc. Radek Kubíček, MBA, ředitelka veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 Mgr. Ivana Tilkeridu, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Jiří Zemánek, primátor statutárního města Olomouce doc . Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., a ředitel Výstaviště Flora Olomouc a.s. Ing. Jiří Uhlíř.

(Pokračování textu…)

Spuštění webových stránek k veletrhu Czech Republic Business Expo 2017

Ve druhé polovině února byly oficiálně spuštěny webové stránky k 1. ročníku mezinárodního multioborového veletrhu Czech Republic Business Expo 2017. Stránky jsou dostupné na adrese www.crpexpo.com

(Pokračování textu…)

Jednání se zahraničními zastupitelskými úřady v České republice

V souvislosti s organizací mezinárodního multioborového veletrhu Czech Republic Business Expo 2017 probíhají úspěšná jednání se zahraničními zastupitelskými úřady v České republice.

(Pokračování textu…)

13. ledna 2017: Setkání obchodního rady Ruska Sergeje Stupara s ředitelem značky Czech Republic Product

13_01_2017_rustrade


Czech republic product © 2017