International Products Exhibition


B2B setkání

B2B setkání & Business Networking

Nedílnou součástí veletrhu budou také předjednaná B2B setkání mezi českými i zahraničními podnikateli, zástupci podnikatelů nebo představiteli státní správy. Podnikatelé a zástupci společností budou mít také unikátní příležitost setkat se s velvyslanci nebo obchodními rady zúčastněných zahraničních zastupitelských úřadů nebo zástupci smíšených obchodních komor a dozvědět se tak bližší informace o možnostech obchodování v jednotlivých teritoriích. Tento networking nabízí nové obchodní kontakty tuzemským i zahraničním společnostem, které hledají potencionální nové obchodní partnery. Zahraniční účastníci mohou B2B setkání využít nejen pro navázání kontaktů s českými obchodními partnery, ale mohou si zvolit kteréhokoliv účastníka z různých zemí napříč kontinenty.

Konkrétní poptávky po českých výrobcích a službách vychází z průzkumu trhu a informací, které jsme získali během jednání s velvyslanci a obchodními rady spolupracujících zastupitelských úřadů. Na průzkumu trhu se podílely zahraniční obchodní komory, business centra a další networkingové organizace, které s námi dlouhodobě spolupracují v rámci projektu Czech Republic Product. Pokud máte i Vy zájem stát se součástí projektu Czech Republic Product a dozvědět se více informací o aktuálních obchodních příležitostech ve Vašich cílových zemí pro spolupráci, vyplňte dotazník Zlepšujeme podmínky pro české podnikatele a odborníci z našeho obchodního oddělení Vás budou kontaktovat.

Zástupci společností mají  možnost představit své výrobky a služby na veletržním stánku a současně využít B2B setkání pro rychlou a efektivní výměnu informací o jejich činnosti. Czech Republic Business Expo 2017 tak otevírá jedinečnou možnost navázat první osobní kontakty a rozvíjet budoucí obchodní partnerství.

Pro B2B setkání budou v areálu výstaviště vyčleněny oddělené prostory, do kterých nebude mít přístup široká veřejnost, ale pouze účastníci B2B setkání. Součástí konferenčního servisu je také nabídka tlumočníků, kteří budou zajištěni pro Vaše potřeby.

Pro účast na předjednaných B2B setkáních je nutné uhradit registrační poplatek v hodnotě 10 000,- CZK/ 370 EUR. Počet B2B setkání dle vlastního výběru není limitován. Pro vystavovatele je stanovena snížená sazba 3 000 CZK/ 110 EUR. Výběr obchodních partnerů pro B2B setkání bude probíhat až po kompletaci materiálů všech účastníků – zájemců o B2B setkání. Poplatek slouží k zajištění hladkého průběhu B2B setkání a cílené propagace účastníků potenciálním obchodním partnerům.

Přihlášku k B2B setkáním včetně profilu společnosti najdete zde. Profily zájemců o B2B setkání budou k dispozici nejen v Katalogu vystavovatelů, ale také na stránce Účastníci B2B setkání. Kompletní seznam účastníků B2B setkání – českých i zahraničních firem i podnikatelů bude zveřejněn 15. července 2017. Váš  osobní program schůzek bude připraven nejpozději 2 týdny před akcí. Rozpis B2B setkání bude zveřejněn také zde.

Vyplněný profil společnosti zašlete nejpozději do 30. června 2017 na adresu registration2017@czechrepublicproduct.com.


Czech republic product © 2017